กงสุลใหญ่พบหารือรองเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม - OIC

กงสุลใหญ่พบหารือรองเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม - OIC

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 764 view

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เข้าพบหารือกับ H.E. Mr. Yousef Mohammed S. Aldoubeay รองเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม ด้านกิจการการเมือง ณ สำนักเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation – OIC) เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ OIC ในมิติต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

...........

On January 7, 2021, Mr. Soradjak Puranasamriddhi, Consul-General of Thailand in Jeddah, paid a courtesy call on H.E. Mr. Yousef Mohammed S. Aldoubeay, Assistant Secretary General for Political Affairs of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) at the OIC headquarter in Jeddah.

During the meeting, both sides discussed and exchanged views on ways to promote relations between Thailand and the OIC in various fields.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง