ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม. ดังนี้  : ๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓

ประกาศดูทั้งหมด
การถึงแก่อนิจกรรมของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย คนที่ 18 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566

22 ต.ค. 2566

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

5 ต.ค. 2566

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

25 ก.ย. 2566

ประกาศผลการพิจารณารางวัลโครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566

17 ก.ย. 2566

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

17 ก.ย. 2566

โครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566

7 มิ.ย. 2566

ดูทั้งหมด

หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม.

๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓