สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม. ดังนี้  : ๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓

ข่าวกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่่งพนักงานขับรถยนต์

10 ส.ค. 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์

8 ส.ค. 2564

วันหยุดราชการ - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

4 ส.ค. 2564

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขบรถยนต์

29 ก.ค. 2564

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ทางไลน์ (Line Application) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่คราวเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์

27 ก.ค. 2564

ดูทั้งหมด

หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม.

๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓