สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม. ดังนี้  : ๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓

ข่าวกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
การลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE สำหรับเที่ยวบินเดือนมิถุนายน 2564

9 มิ.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ปีงบประมาณ 2564

9 พ.ค. 2564

วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2564

28 เม.ย. 2564

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE สำหรับเที่ยวบินเดือนพฤษภาคม 2564

16 เม.ย. 2564

ประกาศปรับเวลาทำการในเดือนรอมฎอน ปี 2564

4 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

Tel : (966-12) 665-5317

Fax : (966-12) 665-5318, 284-4074

E-mail : thaiconsulate.jed@mfa.mail.go.th

Office Hours : Sun - Thu, 09.00 hrs. - 16.00 hrs. (Break: 12.30 – 13.30 hrs.)

หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม.

๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓