สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม. ดังนี้  : ๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓

ข่าวกิจกรรม | News & Eventsดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

Tel : (966-12) 665-5317

Fax : (966-12) 665-5318, 284-4074

E-mail : thaiconsulate.jed@mfa.mail.go.th

Office Hours : Sun - Thu, 09.00 hrs. - 16.00 hrs. (Break: 12.30 – 13.30 hrs.)

หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม.

๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓