สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม. ดังนี้  : ๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓

ข่าวกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
วันหยุดราชการประจำเดือนธันวาคม 2565

1 ธ.ค. 2565

วันหยุดราชการประจำเดือนตุลาคม 2565

9 ต.ค. 2565

วันหยุดราชการเนื่องในโอกาสวันชาติซาอุดีอาระเบีย

19 ก.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณารางวัลในโครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2565

18 ก.ย. 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

31 ส.ค. 2565

ดูทั้งหมด

หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม.

๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓