สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม. ดังนี้  : ๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓

ข่าวกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
วันหยุดราชการเนื่องในโอกาสวันชาติซาอุดีอาระเบีย

19 ก.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณารางวัลในโครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2565

18 ก.ย. 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

31 ส.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom Meeting เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

25 ส.ค. 2565

การยื่นคำร้องขอเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในซาอุดีอาระเบีย อย่างผิดกฎหมาย

15 ส.ค. 2565

ดูทั้งหมด

หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม.

๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓