สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม. ดังนี้  : ๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓

ประกาศดูทั้งหมด
การจัดกงสุลสัญจร ณ เมืองตาอิฟ และเมืองมักกะห์

19 พ.ค. 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

27 เม.ย. 2565

วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2565

21 เม.ย. 2565

วันหยุดราชการ

3 เม.ย. 2565

เรื่อง เวลาทำการในช่วงเดือนรอมฎอน

29 มี.ค. 2565

ดูทั้งหมด

หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม.

๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓