สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ 

Royal Thai Consulate-General

          2 Safwan Ibn Wahab Street (92),
          Falestine Street, Behind Jeddah Dome,
          Sharafia Dist.3,
          P.O. Box 2224, Jeddah 21451
          โทร. / Tel. (966-12) 665-5317
          โทรสาร / Fax. (966-12) 665-5318, 284-4074
          อีเมล / E-mail: thaiconsulate.jed@mfa.mail.go.th
          เวลาทำการ / Office Hours : 09.00 hrs. - 16.00 hrs. (พักกลางวัน / Break: 12.30 – 13.30 hrs.)
          Visa Hours: 09.00 hrs. – 12.00 hrs.
           (Sunday - Thursday)

          แผนกตรวจลงตรา / Visa Section:
          Tel: 012-665-5317 extension 100

          แผนกหนังสือเดินทาง / Passport Section:
          Tel: 012-665-5317 extension 123

          แผนกทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์ / Civil Registration, Legalization Section:
          Tel:012-665-5317 extension 121

          แผนกบัตรประจำตัวประชาชน / ID Card Section:
          Tel: 012-665-5317 extension 123

          ประชาสัมพันธ์ / Operator
          Tel: 012-665-5317 extension 0

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ 

Thai Trade Center

          Al Dras Tower, 7th Floor, King Abdullah Road,
          P.O. Box 8014, Jeddah 21482,
          Kingdom of Saudi Arabia
          Tel. (966-12) 6533280, 6533132
          Fax: (966-12) 6504544
          E-mail: thaitcjeddah@gmail.com

          Website:
          http://www.thaitrade.com
          http://www.thaitradefair.com

          Working Hours: 09.00 hrs. - 16.00 hrs. (Sun. - Thu.)