วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ค. 2566

| 2,735 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ 

Royal Thai Consulate-General

Building Number: 2920
Unit Number: 1
Street: Az Zubir Ibn Al Awam
District: Ash Sharafiyah
City: Jeddah
Region: Makkah Al Mukarramah
Country: Kingdom of Saudi Arabia
Zip code: 23218 - 8103
P.O. Box: 2224 - 21451

Tel: (+966) 12 665 5317

Fax: (+966) 12 284 4074

E-mail: [email protected]
Website: https://jeddah.thaiembassy.org/
Facebook: https://www.facebook.com/theroyalthaiconsulategeneralinjeddah

เวลาทำการ / Office Hours : 09.00 hrs. - 16.00 hrs.
(พักกลางวัน / Break: 12.30 – 13.30 hrs.)Visa Hours: 09.00 hrs. – 12.00 hrs.

Visa Hours: 09.00 hrs. – 12.00 hrs (Sunday - Thursday)

แผนกตรวจลงตรา / Visa Section:
Tel: 012-665-5317 extension 100

แผนกหนังสือเดินทาง / Passport Section:
Tel: 012-665-5317 extension 123

แผนกทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์ / Civil Registration, Legalization Section:
Tel:012-665-5317 extension 121

แผนกบัตรประจำตัวประชาชน / ID Card Section:
Tel: 012-665-5317 extension 123

ประชาสัมพันธ์ / Operator
Tel: 012-665-5317 extension 0

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ 

Thai Trade Center

Al Dras Tower, 7th Floor, King Abdullah Road,
P.O. Box 8014, Jeddah 21482,
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (966-12) 6533280, 6533132
Fax: (966-12) 6504544
E-mail: [email protected]

Website:
http://www.thaitrade.com
http://www.thaitradefair.com

Working Hours: 09.00 hrs. - 16.00 hrs. (Sun. - Thu.)