กงสุลใหญ่ฯ เข้าเฝ้ารองผู้ว่าราชการมณฑลมักกะห์

กงสุลใหญ่ฯ เข้าเฝ้ารองผู้ว่าราชการมณฑลมักกะห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ต.ค. 2566

| 59 view

กงสุลใหญ่ฯ เข้าเฝ้ารองผู้ว่าราชการมณฑลมักกะห์


🟨 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 H.R.H. Prince Badr bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud รองผู้ว่าราชการมณฑลมักกะห์ (Deputy Governor of Makkah Region) ประทานพระอนุญาตให้นายกิตินัย นุตกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เข้าเฝ้าในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ โดยมีนายประสาท ศรแดง กงสุล ร่วมเฝ้า

🟨 ในโอกาสดังกล่าว รองผู้ว่าราชการมณฑลมักกะห์ ตรัสต้อนรับและทรงแสดงความยินดีต่อการเข้ารับหน้าที่ของกงสุลใหญ่ฯ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กราบทูลแสดงความขอบคุณจากรัฐบาลไทยต่อรัฐบาลซาอุดีอาระเบียที่ให้การดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองมักกะห์ และต้อนรับดูแลผู้แสวงบุญ ชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือการอพยพชาวไทยออกจากซูดานและดูแลจนกระทั่งได้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ซาอุดีอาระเบียกับไทยจะมีความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือในทุกมิติระหว่างกันให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นต่อไป

🟨 รองผู้ว่าราชการมณฑลมักกะห์รับสั่งว่าทรงรู้จักประเทศไทย และทรงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เสด็จเยือนไทยในอนาคต ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้กราบทูลเชิญเสด็จเยือนประเทศไทยตามพระอัธยาศัย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะถวายงานและประสานงานเพื่อให้การเสด็จเป็นไปอย่างเรียบร้อยในโอกาสต่อไป

🟨 H.R.H. Prince Badr bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการมณฑลมักกะห์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยก่อนหน้านี้ทรงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการมณฑลอัลจูฟ (Governor of Al Jouf Region)

🟨 มณฑลมักกะห์ มีพื้นที่ 137,000 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 จาก 13 มณฑลของซาอุดีอาระเบีย มีประชากรประมาณ 9 ล้านคน มีเมืองสำคัญของมณฑลมักกะห์ได้แก่ เมืองมักกะห์ (มีประชากร 1.6 ล้านคน) เมืองเจดดาห์ (มีประชากร 4 ล้านคน) และเมืองตาอีฟ (มีประชากร 9.9 แสนคน)

https://twitter.com/makkahr.../status/1688533623866093568...

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ