กงสุลใหญ่เจดดาห์ฯ พบผู้บริหารสำนักงานชาวต่างชาติในเขตชุมัยซี่ (กองเนรเทศ)

กงสุลใหญ่เจดดาห์ฯ พบผู้บริหารสำนักงานชาวต่างชาติในเขตชุมัยซี่ (กองเนรเทศ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ย. 2566

| 469 view

 กงสุลใหญ่เจดดาห์ฯ พบผู้บริหารสำนักงานชาวต่างชาติในเขตชุมัยซี่ (กองเนรเทศ)


🔺 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นาย Faisal Suwaylim Al-Suwaylim รองผู้บัญชาการสำนักงานชาวต่างชาติในเขตชุมัยซี่ (กองเนรเทศ) และนาย Manahi Shaimy Al-Sulamy หัวหน้าฝ่ายสอบสวน ได้ให้การต้อนรับนายกิตินัย นุตกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมีนายหาลิม แวนะไล กงสุล เข้าร่วมด้วย

🔺 รองผู้บัญชาการฯ ได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนไทย และอำนวยความสะดวกในทุกมิติ รวมทั้งความร่วมมือที่ดีกับกองเนรเทศในด้านจัดระเบียบและความเรียบร้อยจนบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จทั้งสองฝ่าย โดยสำนักงานฯ ยินดีและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเป็นสำคัญ

🔺ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณรองผู้บัญชาการฯ ที่ให้เข้าพบ และขอบคุณที่เอื้ออำนวยแก่กิจการของสถานกงสุลใหญ่ฯ มาโดยตลอด ตลอดจนยืนยันที่จะร่วมมือกับสำนักงานฯ ในทุกโอกาสอันเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีอีกทางหนึ่งด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ