กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พบหารือกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ กรุงริยาด

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พบหารือกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ กรุงริยาด

17 ก.ย. 2563

143 view

เมื่อวันที่ 14 กันยายน เวลา 11.00 น. นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้พบหารือข้อราชการกับนาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด)  ในโอกาสที่เดินทางมาราชการที่เมืองเจดดาห์

ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปของแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตก และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการให้ความช่วยเหลือคนไทยและแรงงานไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์จากนายจ้าง กรณีที่ประสงค์จะลาออกและเดินทางกลับประเทศไทย เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง