กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ มอบเงินสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในนามรัฐบาลไทยให้แก่องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ มอบเงินสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในนามรัฐบาลไทยให้แก่องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 564 view

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูต Tarig Ali Bakheet รองเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลามด้านกิจการสังคม วัฒนธรรมและด้านมนุษยธรรม ณ สำนักเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation – OIC) เพื่อมอบเงินช่วยเหลือในนามรัฐบาลไทยให้แก่ Islamic Solidarity Fund (ISF) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ OIC จำนวน 660,000 บาท (21,069.43 ดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ISF ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศสมาชิก OIC

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของไทยแก่ประเทศสมาชิก OIC ในโอกาสต่าง ๆ และได้ย้ำถึงความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการร่วมมือกับ OIC ในด้านนี้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ระหว่างไทยกับ OIC ด้วย โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในอนาคต 

...........

Consul-General of Thailand handed over financial assistance for humanitarian work to the Organisation of Islamic Cooperation

On November 5, 2020, Mr. Soradjak Puranasamriddhi, Consul-General of Thailand in Jeddah, paid a courtesy call on H.E. Ambassador Tarig Ali Bakheet, Assistant Secretary-General for Humanitarian, Cultural and Social Affairs of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) at the OIC headquarter in Jeddah to hand over the Royal Thai Government’s financial assistance of 21,069.43 USD to the Islamic Solidarity Fund (ISF) of the OIC to support its works in the humanitarian field in the OIC member states.

During the meeting, Consul-General of Thailand gave a briefing on the overview record of Thailand’s humanitarian assistance to the OIC member state on various occasions and reiterated Thailand’s readiness to continue to cooperate with the OIC on the issue, particularly during the current COVID-19 pandemic which affects not only health dimension but also social and economic spheres. Both sides also discussed and exchanged views on the subject of mutual interests, among other things, the issue of development assistance, the exchange of expertise and future humanitarian aid.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง