ประเทศไทยเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน International Products and Services Showcase ของหอการค้าเมืองมักกะห์

ประเทศไทยเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน International Products and Services Showcase ของหอการค้าเมืองมักกะห์

8 ก.ย. 2564

18 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับ Thailand Trade Office, Jeddah จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยและมาตรฐานฮาลาลของไทยในงาน International Products and Services Showcase ของหอการค้าเมืองมักกะห์  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 16 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการหอการค้าเมืองมักกะห์

ในการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ได้นำสินค้าตัวอย่างกว่า 30 รายการ ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง สินค้ากระป๋อง และเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องสำอางค์ของไทยไปจัดแสดงเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าไทยในหมู่พ่อค้าและนักธุรกิจของเมืองมักกะห์ นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาลของไทย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง