สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์อำนวยความสะดวกส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย ครั้งที่ 5

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์อำนวยความสะดวกส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย ครั้งที่ 5

7 พ.ย. 2563

115 view

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์  ได้อำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีฯ จำนวน 71 คน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอยู่เกินกำหนดวีซ่าฮัจย์และอุมเราะห์ 15 คน นักศึกษาที่จบการศึกษาพร้อมครอบครัว 3 คน และคนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของซาอุดีฯ จำนวน 53 คน ได้เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK 384 มีกำหนดถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 6  พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.05 น. และจะเข้ารับการกักตัวในสถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine – SQ)

การส่งคนไทยกลับภูมิลำเนาครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 5 ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight) รวมคนไทยที่ได้เดินทางกลับแล้วทั้งสิ้น จำนวน 674 คน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

นอกจากนี้ ยังมีคนไทยในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่กำลังรอรับความช่วยเหลือในการส่งกลับประเทศอีกจำนวน 280 คน ทั้งนี้ ยังไม่รวมกลุ่มที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าฮัจย์และอุมเราะห์อีกประมาณ 80 คน ซึ่งเป็นกรณีเฉพาะที่สามารถส่งกลับได้เพียงสัปดาห์ละ 15 คน เนื่องจากต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการดำเนินการ  และจากจำนวนข้างต้น  สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้กำหนดแผนสำหรับการจัด Repatriation Flight ในลักษณะเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ในทุกสัปดาห์จนถึงกลางเดือนธันวาคม 2563 หรือจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง