สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดเที่ยวบินพิเศษ ครั้งที่ 3 ส่งคนไทยและชาวต่างชาติที่ติดค้างอยู่ในซาอุดีอาระเบียกลับประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดเที่ยวบินพิเศษ ครั้งที่ 3 ส่งคนไทยและชาวต่างชาติที่ติดค้างอยู่ในซาอุดีอาระเบียกลับประเทศไทย

4 ก.ย. 2563

210 view

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อส่งคนไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้าประเทศไทย  รวมจำนวน 219 คน เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK9713 / EK384 ออกเดินทางจากเมืองเจดดาห์เวลา 10.30 น. โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. ทั้งนี้ ผู้โดยสารทั้งหมดได้ผ่านการตรวจโควิดแบบ PCR Swab Test และได้เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรอง fit to fly ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง

การจัดเที่ยวบินครั้งนี้ เป็นการจัดส่งคนไทยที่อาศัยอยู่ในซาอุดีฯ รวมทั้งนักศึกษาไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ให้เดินทางกลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 3 ภายหลังจากที่ได้มีการจัดเที่ยวบินพิเศษเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับ โดยมีผู้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 602 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง