สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เขตคอนซา เมืองมักกะห์

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เขตคอนซา เมืองมักกะห์

28 ก.ย. 2563

129 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 19.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทยในเขตคอนซา เมืองมักกะห์ ซึ่งเป็นเขตที่มีคนไทยอาศัยอยู่กว่า 200 ครอบครัว โดยมีผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น 59 ราย แบ่งเป็นทำหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ 23 ราย รับรองเอกสาร 6 ราย ทำสูติบัตร 5 ราย มรณบัตร 4 ราย และยื่นเอกสารแสดงความจำนงขอเดินทางกลับประเทศไทย 21 ราย

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดประชุมกลุ่มคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ประมาณ 40 คน ซึ่งล้วนแล้วประสบปัญหาไม่สามารถขอ Exit Visa จากทางการซาอุดีฯ ได้ด้วยหลาย ๆ สาเหตุ จึงเป็นประเด็นที่ได้มีการร้องขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เจรจากับฝ่ายซาอุดีฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

การจัดกงสุลสัญจรในเขตคอนซาในครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากชาวซาอุดีฯ เชื้อชาติไทย โดยมีแกนนำคนไทยและสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงาน พร้อมช่วยจัดการเรื่องคิวผู้รับบริการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่กำหนดโดยซาอุดีฯ อาทิ การเว้นระยะห่าง การชุมนุมไม่เกิน 50 คน เป็นต้น จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจะให้บริการกงสุลสัญจรในเมืองมักกะห์อีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ที่เขตเชากียะห์ โดยสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0568081224

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง