สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค และข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ชุมชนไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค และข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ชุมชนไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

29 ก.ค. 2564

66 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงข้าวสารและอาหารแห้งจำนวน 968 ชุด ให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครอบครัวละ 1 ถุง โดยมีผู้แทนของชุมชุมไทยในเขตต่าง ๆ เป็นผู้ทะยอยแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวคนไทย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ในการดำเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของคนจำนวนมากตามข้อกำหนดด้านสาธารณสุขของทางการซาอุดีฯ

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณผู้แทนชุมชุมไทยทุกคนที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการจัดเก็บสิ่งของ อีกทั้งสละเวลาในการแจกจ่ายสิ่งของให้แก่ทุกครอบครัว มา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ สำหรับครอบครัวที่ยังไม่ได้รับสิ่งของดังกล่าว สามารถติดต่อแจ้งชื่อ และจำนวนสมาชิกในครอบครัวให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบที่หมายเลข 0126655317 ต่อ 200 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้จัดส่งให้ในโอกาสแรกต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง