สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ อำนวยความสะดวกในการจัดส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย ครั้งที่ 8

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ อำนวยความสะดวกในการจัดส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย ครั้งที่ 8

28 พ.ย. 2563

198 view

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์  ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกส่งคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 73 คน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เส้นทาง เจดดาห์-ดูไบ-กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดถึงประเทศไทยโดยเที่ยวบิน EK384 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 การส่งคนไทยกลับภูมิลำเนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 รวมคนไทยที่เดินทางกลับกับ Repatriation flight ของ สกญ.แล้วทั้งสิ้น 851 คน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสายการบินเอมิเรตส์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

ปัจจุบันยังมีคนไทยในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่แสดงความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง แต่บางส่วนยังมีปัญหาในการขอ exit visa จึงไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงนี้  สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงมีแผนจะจัดเที่ยวบิน Repatriation Flight ในลักษณะกึ่งพาณิชย์ ในช่วงเดือนธันวาคมอีก 2 เที่ยวบิน ได้แก่ วันที่ 4 และวันที่ 11 ธันวาคม 2563  และในช่วงเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนละ 1 เที่ยวบิน ตามความเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง