สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ อำนวยความสะดวกในการจัดส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย ครั้งที่ 7

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ อำนวยความสะดวกในการจัดส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย ครั้งที่ 7

23 พ.ย. 2563

117 view

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์  ได้อำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยจากเมืองเจดดาห์ และเมืองอื่น ๆ ในซาอุดีอาระเบีย จำนวน 44 คน เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK 384 กำหนดถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 20  พฤศจิกายน 2563 และได้เข้ารับการกักตัวในสถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine – SQ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในจำนวน 44 คนดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไทยที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อ 10 - 20 ปีที่ผ่านมา และส่วนหนึ่งอยู่เกินกำหนดวีซ่าประเภทต่าง ๆ จึงต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการขอ exit visa ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือในดำเนินการขั้นตอนดังกล่าว

การส่งคนไทยกลับภูมิลำเนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 รวมคนไทยที่เดินทางกลับกับ Repatriation flight ของสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้วทั้งสิ้น 778 คน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีแผนจะจัดเที่ยวบิน Repatriation Flight ในลักษณะกึ่งพาณิย์ในเดือนเดือนธันวาคม 2563 โดยคนไทยที่อยู่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง