สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เยี่ยมเยียนชุมชนไทยที่เมืองตาอีฟ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เยี่ยมเยียนชุมชนไทยที่เมืองตาอีฟ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 319 view

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ และกงสุลที่เกี่ยวข้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเมืองตาอีฟ ซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 150 คน โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นัดหมายแกนนำคนไทยประมาณ 20 คนมาพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหา เนื่องจากทางการซาอุดีฯ ยังไม่อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมาก และในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมไป รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์ป้องกันตัวจากโรคโควิด-19 รวมถึงข้าวสาร อาหารแห้งจำนวนหนึ่งเพื่อแจกจ่ายให้คนไทยครอบครัวละ 1 ถุงด้วย

ในการพบปะพูดคุยกับชุมชนไทย กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ทางการซาอุดีฯ เพิ่งประกาศและบังคับใช้ อาทิ การกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่ให้การพักพิงแก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมาย การกำหนดบทลงโทษจากเบาไปหาหนักสำหรับผู้ที่ไม่ต่ออายุใบพำนักถิ่นที่อยู่ภายในเวลาที่กำหนด เป็นต้น นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้รับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของคนไทย ซึ่งจะได้หาแนวทางให้ความช่วยเหลือในกรอบที่จะสามารถกระทำได้ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง