แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2566

| 862 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

......................................

ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ นั้น

บัดนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติเพื่อคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามลำดับเลขที่ ดังนี้

  1. นายซุบฮี หะยีลาเปะ
  2. นายซุลฏอน หวันเต๊ะ
  3. นายอาเมร ยูโซ๊ะ
  4. นายอิรฟาน กันทะเขียว
  5. นายสะอัด นูร
  6. นายอับดุลรอมาน ยูโซ๊ะ
  7. นายนาอี๊ฟ ลำเมาะ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ และจะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

 

(นายกิตินัย นุตกุล)

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ