ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เข้าร่วมประชุมองค์การการท่องเที่ยวโลก

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เข้าร่วมประชุมองค์การการท่องเที่ยวโลก

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มิ.ย. 2565

| 223 view
นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ปฏิบัติราชการ ณ เมืองเจดดาห์ ได้ให้การต้อนรับนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเดินทางเยือนเมืองเจดดาห์เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organisation - UNWTO) สมัยที่ 116 ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2565 ณ เมืองเจดดาห์
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้แทนไทยเพื่อหารือกันเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากซาอุดีฯ ได้เดินทางไปท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ที่ประเทศไทย และการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีศักยภาพได้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของซาอุดีฯ
 
อนึ่ง รัฐบาลชุดปัจจุบันของซาอุดีฯ ได้ตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยภายในปี ค.ศ. 2030 ซาอุดีฯ จะจัดสรรเงินลงทุนกว่า 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และตั้งเป้าที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้สูงถึง 100 ล้านคนต่อปีภายในปี ค.ศ. 2030

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ