กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่การบินไทย

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่การบินไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มิ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ย. 2565

| 232 view

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่การบินไทยจำนวน 6 คน นำโดยนายเจะมูฮัมมัด เจะอีแต หัวหน้าคณะปฏิบัติการเที่ยวบินพิเศษฮัจย์ ประจำปี 2562 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจขนส่งผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2562 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจดดาห์ (Hajj Terminal) และท่าอากาศยานนานาชาติเจ้าชายมูฮัมหมัด บิน อับดุลอาซิส นครมาดีนะห์ ซึ่งในปีนี้บริษัทการบินไทยได้จัดเที่ยวบินเหมาลำรับ-ส่งผู้ประกอบพิธีฮัจย์ไทยจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จำนวนทั้งสิ้น 30 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินแรกจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเจ้าชายมูฮัมหมัด บิน อับดุลอาซิส นครมาดีนะห์ ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมการในส่วนของภาคพื้นดินที่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจดดาห์ และนครมาดีนะห์ เพื่อให้มีความพร้อม และคาดว่าการเดินทางของผู้ประกอบพิธีฮัจย์ไทยในปีนี้จะเป็นไปด้วยความราบรื่น

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ได้สรุปให้คณะฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจด้านกิจการฮัจย์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้แทนฮัจย์ทางการไทยเพื่อให้บริการผู้ประกอบพิธีฮัจย์ไทยได้ประกอบศาสนกิจอย่างราบรื่น ในการนี้ กงสุลใหญ่ได้สอบถามความเป็นไปได้และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาเปิดเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพ – เจดดาห์ โดยสายการบินไทย ซึ่งกงสุลใหญ่เห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันไม่มีเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีฯ และสายการบินแห่งชาติซาอุดีอาระเบียก็ไม่ทำการบินในเส้นทางดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีชาวมุสลิมไทยและต่างชาติเดินทางมาประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ซาอุดีฯ เป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี (ยกเว้นช่วงเทศกาลฮัจย์) และยังมีแรงงานต่างชาติซึ่งทำงานอยู่ในซาอุดีฯ อีกเป็นจำนวนมาก จึงเห็นว่าการเปิดทำการบินในเส้นทางนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับไทยในด้านต่างๆ อาทิ การเป็นศูนย์กลางทางการบินของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก การเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพและการไปรักษาพยาบาลในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากชาวตะวันออกกลางเป็นจำนวนมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ