สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยที่ติดค้างอยู่ในซาอุดีอาระเบียกลับประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยที่ติดค้างอยู่ในซาอุดีอาระเบียกลับประเทศไทย

15 มิ.ย. 2563

152 view

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ส่งคนไทยจำนวน 195 คน เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ สายการบินซาอุดีฯ เที่ยวบินที่ SV 3072 ออกเดินทางจากเมืองเจดดาห์เวลา 21.50 น. และมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ผู้โดยสารทั้งหมดได้ผ่านการตรวจโควิดแบบ PCR Swab Test และได้เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรอง fit to fly ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง สำหรับคนไทยที่ตรวจพบว่าติดโควิด-19 และไม่สามารถเดินทางกลับในเที่ยวบินนี้ได้นั้น กระทรวงสาธารณสุขของซาอุดีฯ ได้รับข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดแล้ว และได้เริ่มนำผู้ติดเชื้อไปกักตัวเพื่อให้การรักษาแล้ว ขณะที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ก็ได้มีหนังสือแจ้งข้อมูลผู้ป่วยไปยังกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีฯ เพื่อพิจารณาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ติดตามความคืบหน้า และช่วยเหลือตามกระบวนการที่ทางการซาอุดีฯ อนุญาตต่อไป

สำหรับการจัดเที่ยวบินส่งคนไทยที่ยังคงตกค้างอยู่ในซาอุดีฯ ในเที่ยวต่อ ๆ ไปนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาช่องทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ