สถานกงสุลใหญ่ฯ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับคนไทยในเมืองมักกะห์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

สถานกงสุลใหญ่ฯ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับคนไทยในเมืองมักกะห์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

18 มิ.ย. 2563

137 view

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปแจกถุงยังชีพให้คนไทยในเมืองมักกะห์ ที่โรงแรมฮูญูน (Hujoon) ใจกลางเมืองมักกะห์ โดยประสานงานกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง คือ เขตดะห์ลา (Dahla) และเขตจาบาลซูดาน (Jabal Sudan) มารับถุงยังชีพ จำนวน 66 ครอบครัว รวมสมาชิกในครอบครัวทั้งสิ้น 231 คน

ทั้งนี้ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการแจกถุงยังชีพที่โรงแรมฮูญูนอีกครั้ง จึงขอแจ้งให้พี่น้องคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงที่ยังไม่ได้รับถุงยังชีพรอบที่สอง มาติดต่อขอรับถุงยังชีพได้  และเพื่อความรวดเร็ว ขอให้ผู้ที่จะไปรับถุงยังชีพในวันดังกล่าว โปรดส่งสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของตนและบุคคลในครอบครัวไปที่ WhatsApp หมายเลข +6693 6345 347

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ