สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

28 ก.ค. 2563

133 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประธานในพิธีฯ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์เข้าร่วมพิธี ณ บ้านพักกงสุลใหญ่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ