เลียบฝั่งทะเลแดง ตอนที่ 3 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

เลียบฝั่งทะเลแดง ตอนที่ 3 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ม.ค. 2566

| 450 view
เลียบฝั่งทะเลแดง ตอนที่ 3
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
 
KSA00
อัสซะลามุอะลัยกุม
 
สวัสดีครับ ยูปอซือกาลีลากี ผองเพื่อนพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่อยู่ในภาคตะวันตกของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย อาปอ คอบัร?
 
การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพ ได้สิ้นสุดลงและไทยประสบความสำเร็จอย่างเรียบร้อยและงดงาม มีผลการประชุมที่เป็นรูปธรรมหลายรายการ หลายท่านคงได้ติดตามข่าวผ่านสื่อต่างๆ กันแล้ว นอกจากนี้ ท่านคงได้เห็นภาพที่ผู้นำนานาชาติพบหารือกันทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี การนำเสนอเสน่ห์ของความเป็นไทยผ่าน soft power เช่น การแสดงทางวัฒนธรรม การจัดอาหารไทยแบบประยุกต์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นต้น
 
ในโอกาสการประชุมนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงรับพระประมุข ประธานาธิบดี และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี และผู้แทนประเทศ ซึ่งเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจ และแขกพิเศษ พร้อมด้วยคู่สมรส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองกับ เจ้าชายมุฮัมหมัด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบีย ระหว่างที่เข้าเฝ้าฯ ร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาล ซึ่งระหว่างที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารร่วมกันนั้น ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลา นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่นำมาซึ่งความประทับใจของชาวไทยทั้งประเทศ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างราชวงศ์ทั้งสอง
 
ผมขอบันทึกไว้ด้วยความภูมิใจว่า การเข้าเฝ้าของมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนสำหรับการรื้อฟื้นสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบีย หลังจากที่มีการลดระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันนานถึง 32 ปี และเริ่มรื้อฟื้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยนโยบายทางการทูตของรัฐบาลไทยครับ
 
เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจสำหรับพวกเราทุกคนนะครับ ประตูมิติเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ ระหว่างไทยกับซาอุดีฯ ได้เปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศจะพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นตามวันเวลา
ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ และขอพระเจ้าคุ้มครองทุกท่าน
 
กิตินัย นุตกุล
เมืองเจดดาห์
21 พฤศจิกายน 2565