สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ต้อนรับผู้แสวงบุญฮัจย์เที่ยวบินปฐมฤกษ์

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ต้อนรับผู้แสวงบุญฮัจย์เที่ยวบินปฐมฤกษ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มิ.ย. 2565

| 417 view
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ Prince Mohammad Bin Abdulaziz เมืองมาดีนะห์ นายหาลิม แวนะไล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ และกงสุลฮัจย์ ได้ให้การต้อนรับผู้แสวงบุญฮัจย์เที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานนราธิวาส จำนวน 284 คน โดยการเดินทางถึงของผู้แสวงบุญทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยให้การอำนวยความสะดวก

ในปี 2565 (ฮ.ศ. 1443) ประเทศไทยมีผู้แสวงบุญที่จะเดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ทั้งสิ้น 3,738 คน ซึ่งจะเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำจำนวน 12 เที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ นราธิวาส และหาดใหญ่ มายังเมืองมาดีนะห์และเมืองเจดดาห์ โดยเที่ยวบินต่าง ๆ ข้างต้นจะดำเนินการโดยบริษัทการบินไทยจำนวน 9 เที่ยวบิน และสายการบิน Saudia จำนวน 3 เที่ยวบิน
 
เพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองผู้แสวงบุญไทยในการประกอบพิธีฮัจย์ หน่วยงานภาครัฐของไทยโดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในเมืองศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งคือเมืองมักกะห์และเมืองมาดีนะห์ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีฯ โดยในส่วนของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ซึ่งเป็นผู้แทนถาวรของรัฐบาลไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีฯ จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายซาอุดีฯ เพื่อสนับสนุนให้การประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
อนึ่ง ในการแสวงบุญฮัจย์ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่ซาอุดีฯ เปิดรับผู้แสวงบุญจากต่างชาติ มีผู้แสวงบุญไทยเดินทางมาเข้าร่วมพิธีฮัจย์จำนวน 8,462 คน 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ