บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ประจำที่เลือกตั้ง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ประจำที่เลือกตั้ง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 เม.ย. 2566

| 633 view
ประกาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
ประจำที่เลือกตั้ง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์
 
หากท่านลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้แล้ว แต่ไม่พบรายชื่อของตนเองในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ โดยกรอกข้อมูลและลงนามในแบบ ส.ส. 1/4 (นร) https://1drv.ms/b/s!Aj3tYbFyFOJGgZUpAr7Yf539SkP7hw?e=ZF8VbR พร้อมแนบเอกสารแสดงตน และหลักฐานการลงทะเบียน และส่งเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล [email protected] หรือนำเอกสารหลักฐานมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566
 
วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
🗓 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
⏰ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.
📍 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

เอกสารประกอบ

สส_1_2_นร_ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง_เจดดาห์.pdf