ประกาศผลการพิจารณารางวัลโครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566

ประกาศผลการพิจารณารางวัลโครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ย. 2566

| 972 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการพิจารณาบทความวิชาการปี_2566.pdf