วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ค. 2565

 

Consular District
Jurisdiction Regions เขตกงสุล
Al-Bahah ภาคบาฮะ
Al-Madinah ภาคมาดีนะห์
Asir ภาคอะซีร
Jizan ภาคจีซาน
Makkah ภาคมักกะฮ์
Tabuk ภาคตะบูก