ประกาศ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขบรถยนต์

29 ก.ค. 2564

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ทางไลน์ (Line Application) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่คราวเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์

27 ก.ค. 2564

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางไลน์ (LINE Application) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

22 ก.ค. 2564

วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2564

13 ก.ค. 2564

แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

11 ก.ค. 2564

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์

1 ก.ค. 2564

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

1 ก.ค. 2564

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE สำหรับเที่ยวบินเดือนมิถุนายน 2564

9 มิ.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ปีงบประมาณ 2564

9 พ.ค. 2564