ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE สำหรับเที่ยวบินเดือนมิถุนายน 2564

9 มิ.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ปีงบประมาณ 2564

9 พ.ค. 2564

วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2564

28 เม.ย. 2564

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE สำหรับเที่ยวบินเดือนพฤษภาคม 2564

16 เม.ย. 2564

ประกาศปรับเวลาทำการในเดือนรอมฎอน ปี 2564

4 เม.ย. 2564

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE สำหรับเที่ยวบินเดือนเมษายน 2564

4 เม.ย. 2564

ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ

24 มี.ค. 2564

อัตราคา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

15 มี.ค. 2564

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE สำหรับเที่ยวบินเดือนมีนาคม 2564

18 ก.พ. 2564