ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

1 ก.ค. 2565

วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2565

4 ก.ค. 2565

โครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2565

27 มิ.ย. 2565

รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

27 มิ.ย. 2565

วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2565

7 ก.พ. 2565

วันหยุดราชการ

31 พ.ค. 2565

การจัดกงสุลสัญจร ณ เมืองตาอิฟ และเมืองมักกะห์

19 พ.ค. 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

27 เม.ย. 2565

วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2565

21 เม.ย. 2565