ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

วันหยุดราชการประจำเดือนธันวาคม 2565

1 ธ.ค. 2565

วันหยุดราชการประจำเดือนตุลาคม 2565

9 ต.ค. 2565

วันหยุดราชการเนื่องในโอกาสวันชาติซาอุดีอาระเบีย

19 ก.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณารางวัลในโครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2565

18 ก.ย. 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

31 ส.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom Meeting เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

25 ส.ค. 2565

การยื่นคำร้องขอเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในซาอุดีอาระเบีย อย่างผิดกฎหมาย

15 ส.ค. 2565

ประกาศรายละเอียดการสอบข้อเขียนตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมืองฯ

9 ส.ค. 2565

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

4 ส.ค. 2565