กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เข้าเยี่ยมคารวะรักษาการเลขาธิการ OIC เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่่

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เข้าเยี่ยมคารวะรักษาการเลขาธิการ OIC เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่่

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2565

| 185 view

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ปฏิบัติราชการ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Samir Bakr Diab ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายกิจการปาเลสไตน์และอัลกุดส์ และรักษาราชการแทนเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

ในโอกาสนี้ รักษาการเลขาธิการ OIC ได้แสดงความยินดีแก่นายสรจักรฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก โดยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ OIC ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง