การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์

1 ก.ค. 2564

145 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ใบสมัครงาน_-_1_ก.ค.2564.pdf
ใบสมัครงาน_-_1_ก.ค.2564.docx

ประกาศใกล้เคียง

ประกาศใกล้เคียง