สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2565

| 155 view

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมด้วยนายหาลิม แวนะไล กงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์ ได้ให้การต้อนรับนายมูฮัมมัด ศานติภิมุข ผู้เชี่ยวชาญการข่าว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเมืองเจดดาห์  ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565

ทั้งนี้ คณะฯ ได้เดินทางไปยังเมืองมักกะห์เพื่อร่วมเตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยในการประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งจะเริ่มในช่วงต้นเดือนกรกฏาคม 2565 ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง