รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ร่วมเปิดงาน Thai Food Festival 2022

รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ร่วมเปิดงาน Thai Food Festival 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ส.ค. 2565

| 147 view

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมด้วยนายอภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ และนาย Khalid Al Darwish, Chief Executive Officer ห้างสรรพสินค้า Manuel Market ได้ร่วมกันเปิดงาน Thai Food Festival 2022 ณ ห้างสรรพสินค้า Manuel Market สาขา Al Hamra โดยมีผู้แทนจากบริษัทนำเข้าสินค้าที่สำคัญของเมืองเจดดาห์และสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 50 คน

ในโอกาสดังกล่าว รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวเปิดงานโดยแสดงความชื่นชมสำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ที่ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Manuel จัดงานดังกล่าว ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในซาอุดีอาระเบียมากยิ่งขึ้น และได้เน้นย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการส่งออกสินค้าฮาลาลที่ได้มาตรฐานมายังซาอุดีฯ ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก รวมทั้งความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะให้การสนับสนุนภาคเอกชนซาอุดีฯ เพื่อผลักดันให้ปริมาณการค้าระหว่างไทยกับซาอุดีฯ เพิ่มสูงขึ้นต่อไป

อนึ่ง งาน Thai Food Festival 2022 จะจัดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปเลือกชมสินค้านำเข้าจากไทยหลากหลายชนิดได้ ณ ห้างสรรพสินค้า Manuel Market เมืองเจดดาห์ สาขา Al Hamra, Hira International Market, Abhor และ Chinatown Mandarin รวมทั้งกรุงริยาด ที่สาขา Park Avenue ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง