รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2565

| 138 view

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้ให้การต้อนร้บนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาราชการที่เมืองเจดดาห์ เพื่อติดตามผลและตรวจเยี่ยมสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ หัวหน้าสำนักงานแพทย์ฯ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้แสวงบุญฮัจย์อยู่ในซาอุดีฯ ร่วมให้การต้อนรับด้วย

ในโอกาสดังกล่าว นายพิสูจน์ฯ ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนฮัจย์ทางการไทย และย้ำความพร้อมในการให้การสนับสนุนภารกิจของสำนักงานแพพย์ฯ และกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ในขณะที่ท่านรองปลัดสุระฯ ได้กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบัติภารกิจฮัจย์ และวัตถุประสงค์ของการเยือนซาอุดีฯ ในครั้งนี้ พร้อมกล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานแพทย์ฯ มาโดยตลอด ส่วนนายแพทย์ซุฟกิฟลีฯ ได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานแพทย์ฯ ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง