สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 115 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยนายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกับข้าราชการหน่วยงานทีมประเทศไทยในเมืองเจดดาห์กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง