สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ - เมืองเจดดาห์ ของสายการบินไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ - เมืองเจดดาห์ ของสายการบินไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค. 2565

| 115 view

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2565 นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ - เมืองเจดดาห์ ของสายการบินไทย ณ โรงแรม Centro Shaheen โดยมีผู้แทนบริษัทการบินไทย ผู้แทนบริษัท Al Maha United Travel ซึ่งเป็น General Sales Agent (GSA) ของบริษัทการบินไทยในซาอุดีฯ รวมทั้งผู้แทนบริษัทนำเที่ยวชั้นนำในเมืองเจดดาห์ และสื่อมวลชนเข้าร่วม ประมาณ 40 คน

ในโอกาสดังกล่าว รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่บริษัทการบินไทยที่เปิดทำการบินมายังซาอุดีฯ อีกครั้ง หลังจากที่หยุดทำการบินไปกว่า 30 ปี และแสดงความเชื่อมั่นว่าการเปิดเส้นทางบินตรงในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้เพิ่มมากขึ้น และแสดงความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะร่วมมือกับบริษัทการบิน ไทย รวมทั้งภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของเมืองเจดดาห์ เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างไทยและซาอุดีฯ ให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ รักษาการกงสุลใหญ่ฯ และผู้แทนบริษัทการบินไทย ยังได้ร่วมตอบคำถามแก่สื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวอีกด้วย

ทั้งนี้ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ของบริษัทการบินไทย เที่ยวบินที่ TG503 จะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 18.45 น. และจะเดินทางถึงเมืองเจดดาห์ในวันเดียวกันเวลา 22.40 น.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง