สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมพิธีต้อนรับและส่งเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของบริษัทการบินไทย เที่ยวบินที่ TG503 และ TG504 เส้นทางกรุงเทพฯ - เจดดาห์ - กรุงเทพฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมพิธีต้อนรับและส่งเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของบริษัทการบินไทย เที่ยวบินที่ TG503 และ TG504 เส้นทางกรุงเทพฯ - เจดดาห์ - กรุงเทพฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค. 2565

| 356 view

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เป็นประธานในพิธีต้อนรับและส่งเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของบริษัทการบินไทย เที่ยวบินที่ TG503 และ TG504 เส้นทางกรุงเทพฯ - เจดดาห์ - กรุงเทพฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ King Abdulaziz International Airport เมืองเจดดาห์ โดยมีผู้แทนบริษัทการบินไทย บริษัท Al Maha United Travel ซึ่งเป็น General Sales Agent (GSA) ของบริษัทการบินไทยในซาอุดีฯ และบริษัท Jeddah Airports Company (JEDCO) ซึ่งบริหารท่าอากาศยานฯ เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสดังกล่าว รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางเมืองเจดดาห์ - กรุงเทพฯ ซึ่งจะออกเดินทางจากเมืองเจดดาห์ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 00.40 น. และมีกำหนดเดินทางถึงกรุงเทพฯ ในวันเดียวกันเวลา 13.10 น.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง