สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ให้การต้อนรับหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ (อะมีรุ้ลฮัจย์)

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ให้การต้อนรับหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ (อะมีรุ้ลฮัจย์)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

| 324 view

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์  ได้มอบหมายให้นายหาลิม แวนะไล กงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์ เดินทางไปยังเมืองมาดีนะห์ เพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ (อะมีรุ้ลฮัจย์) ประจำปี 2565 และคณะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองมาดีนะห์ โดยมี ดร. ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และนายถิรวัฒน์ ท่อทิพย์ ผู้แทนกรมการปกครอง  และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ อะมีรุ้ลฮัจย์มีกำหนดจะปฏิบัติภารกิจที่เมืองมาดีนะห์จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จากนั้นจะเดินทางเข้าสู่เมืองมักกะห์เพื่อร่วมเตรียมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกการประกอบพิธีฮัจย์ที่เมืองมักกะห์ของผู้แสวงบุญไทยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2565 ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง