แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ทางไลน์ (Line Application) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่คราวเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ทางไลน์ (Line Application) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่คราวเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์

27 ก.ค. 2564

76 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ประกาศใกล้เคียง

ประกาศใกล้เคียง