ความคืบหน้าเรื่องการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อส่งคนไทยกลับประเทศไทย

ความคืบหน้าเรื่องการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อส่งคนไทยกลับประเทศไทย

14 พ.ค. 2563

201 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ