กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่การบินไทย

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่การบินไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.ย. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ย. 2565

| 1,719 view
เมื่อวันที่ 2  กันยายน 2556  เวลา 19.00 น. ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ นายชาลี สกลวารี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะเจ้าหน้าที่การบินไทยจำนวน 5 คน นำโดยนายธนัญชัย ไทยตรง หัวหน้าคณะปฏิบัติการเที่ยวบินพิเศษฮัจย์ ประจำปี 2556 ในโอกาสที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจขนส่งผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2556 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจดดาห์ (Hajj Terminal) ซึ่งในปีนี้บริษัทการบินไทยได้จัดเที่ยวบินเหมาลำรับ-ส่งผู้ประกอบพิธีฮัจย์ไทยจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 18 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินแรกจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสในวันที่ 7 กันยายน 2556    ขณะนี้การเตรียมการในส่วนของภาคพื้นดินที่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจดดาห์มีความพร้อมแล้ว และคาดว่าการเดินทางของผู้ประกอบพิธีฮัจย์ไทยในปีนี้จะเป็นไปด้วยความราบรื่น 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้สรุปให้คณะฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจด้านกิจการฮัจย์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยจะอำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทางการไทยทุกคณะเพื่อให้ผู้ประกอบพิธีฮัจย์ไทยได้ประกอบศาสนกิจอย่างราบรื่น นอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายยังได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ อาทิ ความเป็นไปได้ที่จะเปิดเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพ – เจดดาห์ หรือเมืองริยาดโดยสายการบินไทย ซึ่งกงสุลใหญ่เห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันไม่มีเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีฯ  และสายการบินแห่งชาติซาอุดีอาระเบียก็ไม่ทำการบินในเส้นทางดังกล่าวเช่นกัน  อีกทั้งในแต่ละปีจะมีผู้เดินทางมาประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ซาอุดีฯ เป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี (ยกเว้นช่วงเทศกาลฮัจย์)  และยังมีแรงงานต่างชาติซึ่งทำงานอยู่ในซาอุดีฯ อีกหลายล้านคน โดยเฉพาะแรงงานจากฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย รวมทั้งจีน เกาหลี และญี่ปุ่น จึงเห็นว่าการเปิดทำการบินในเส้นทางนี้น่าจะประสบผลสำเร็จ โดยกรุงเทพฯจะเป็นศูนย์กลางที่ชาวต่างชาติแวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับไทยในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพและการไปรักษาพยาบาลในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากชาวตะวันออกกลางเป็นจำนวนมาก  
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ