ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2565

| 103 view

ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายกิตินัย นุตกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ให้การต้อนรับนายณัฐพล วณิชย์กุล ตำแหน่ง Team Lead, Western & Middle East บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสที่ผู้แทนการบินไทยเดินทางมายังเมืองเจดดาห์เพื่อติดตามผลการเปิดเส้นทางบินใหม่ของการบินไทยในเส้นทางกรุงเทพฯ - เมืองเจดดาห์ ซึ่งเริ่มต้นให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ แสดงความยินดีที่การบินไทยจะเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางดังกล่าวเป็น 5 เที่ยวต่อสัปดาห์ในปีหน้า (ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2566) และได้แสดงความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของการบินไทยต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ