สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ (Jeddah)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์


(Jeddah)

ที่ตั้ง

2 Safwan lbn Wahab St., (92) off Palestine St., Behind Jeddah Dome, Sharafiah Dist.3, P.O. Box 2224, Jeddah 21451,Kingdom of Saudi Arabia

วันที่ทำการ

Sunday - Thursday / 09.00 - 16.00 hours

เวลาทำการของวีซ่า

09.00 - 12.00 hours Official Weekly Holidays : Friday & Saturday

เบอร์ติดต่อ

(966-12) 6655317

แฟ็กซ์

(966-12) 6655318, 284-4074

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นายกิตินัย นุตกุล
(MR. KITINAI NUTAKUL)

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

- นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี
(MR. PISOOT SUWANRASAMI)

Consul
(Consul)

- นายหาลิม แวนะไล
(MR. HALIM WAENALAI)

- นายชารีฟ โยธาสมุทร
(MR. CHAREEF YOTHASMUTH)

Vice-Consul
(Vice-Consul)

- นางสุรินทร สาระสุข
(MRS SURINTORN SARASUK)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Thai Trade Center

ที่ตั้ง

Al Dras Tower,7th Flr, King Abdullah Rd., P.O. Box 8014 Jeddah, 21482 Kingdom of Saudi Arabia

เบอร์ติดต่อ

Tel. (966-12) 653-3280/ 653-3132

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (966-12) 650-4544

ตำแหน่ง

Consul (Commercial)

ชื่อ-สกุล

นายอฐิคม ตันติวงศ์
(MR. ATHIKHOM TUNTIWONG)