มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล01/07/2565 1 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2565

| 255 view

มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

- ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
- แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ (ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น) หรือผลตรวจ RT-PCR / Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ประกาศใกล้เคียง

ประกาศใกล้เคียง