กิจกรรมเฉลิมฉลองวันอีดิลฟิตรี ณ เมืองมาดีนะห์

กิจกรรมเฉลิมฉลองวันอีดิลฟิตรี ณ เมืองมาดีนะห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2565

| 145 view
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับชมรมนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยอิสลาม เมืองมาดีนะห์ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสิ้นสุดเดือนรอมฏอน (วันอีดิลฟิตรี) ที่เมืองมาดีนะห์ โดยมีนักศึกษาไทยและคนไทยในเมืองมาดีนะห์เข้าร่วมประมาณ 150 คน

นอกจากการจัดกิจกรรมวันอีดิลฟิตรีแล้ว สถาานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ร่วมกับชมรมนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาไทยจำนวน 24 คน ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิสลาม เมืองมาดีนะห์ ด้วย โดยมีนายหาลิม แวนะไล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ฯ ในการมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง