รายชื่อพรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัครฯ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี

รายชื่อพรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัครฯ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 เม.ย. 2566

| 1,529 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส.ส.) 4/23 เรื่อง รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2566

2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส.ส.) 4/24 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2566

3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส.ส.) 4/31 เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถเรียกดูประกาศข้างต้นได้อีกทางหนึ่ง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เอกสารประกอบ

ส.ส._4.23_รายชื่อพรรคการเมือง.pdf
ส.ส._4.24_รายชื่อ_ส.ส._บัญชีรายชื่อ.pdf
ส.ส._4.31_บัญชีเสนอรายชื่อนายกฯ.pdf