งานพบปะระหว่างนักศึกษาไทยกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ เมืองมักกะห์

งานพบปะระหว่างนักศึกษาไทยกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ เมืองมักกะห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2565

| 135 view

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2565 นายหาลิม แวนะไล รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เข้าร่วมงานพบปะระหว่างนักศึกษาไทยกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ เมืองมักกะห์ ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร. หะซัน อับดุลหะมีด บุฆอรี คณบดี คณะภาษาอาหรับ พร้อมด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

ในโอกาสดังกล่าว รองกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณคณาจารย์ มหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ และรัฐบาลซาอุดีฯ ที่ได้ให้การดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และได้แสดงความยินดีแก่นักศึกษา พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงานด้วย ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือ “สถาบันกษัตริย์กับมุสลิมในประเทศไทย” ฉบับภาษาอาหรับ ที่จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศ ให้แก่คณะบดีด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ