คณะกรรมการชมรมนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยอิสลาม เมืองมาดีนะห์ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ

คณะกรรมการชมรมนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยอิสลาม เมืองมาดีนะห์ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2565

| 133 view
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการชมรมนักศึกษาไทยชุดใหม่ของมหาวิทยาลัยอิสลาม เมืองมาดีนะห์ นำโดยนายอัมรูว์ ซามะเฮง ประธานชมรม เพื่อแนะนำคณะกรรมการชมรมชุดใหม่ พร้อมร่วมกันกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับชมรมนักศึกษาในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในอนาคต หลังจากที่รัฐบาลซาอุดีฯ ได้ยกเลิกมาตรการห้ามรวมตัวและการเว้นระยะห่างไปในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยอิสลาม เมืองมาดีนะห์ มีนักศึกษาไทยศึกษาอยู่เป็นจำนวนประมาณ 200 คน ซึ่งที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับชมรมนักศึกษาในภาคตะวันตกของซาอุดีฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 - ก.พ. 2563) ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 4 โครงการ ประกอบด้วย

- โครงการของ ม. อิสลาม เมืองมาดีนะห์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ก.พ. 2563) และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (ม.ค. 2563)

- โครงการของ ม. อุมมุลกุรอ เมืองมักกะห์ 1 โครงการ คือ งานกีฬาสีอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (ก.พ. 2563)

- กิจกรรมกลางที่เปิดให้นักศึกษาในภาคตะวันตกทั้งหมดเข้าร่วม 1 โครงการ คือ งานชุมนุมนักศึกษาไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย (ก.ย. 2562)

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมมือกับชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยอิสลาม เมืองมาดีนะห์ ให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายถุงยังชีพแก่นักศึกษาในช่วงต้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 และดำเนินภารกิจการอพยพนักศึกษาไทยกลับประเทศไทย จนกระทั่งปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในซาอุดีฯ ได้กลับสู่สถานการณ์ปกติ กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยอิสลาม เมืองมาดีนะห์ จึงได้เดินทางมาเพื่อศึกษาต่อไป โดยขณะนี้มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 170 คน
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบ “เงินอุดหนุนสมาคม องค์กรท้องถิ่น กลุ่มคนไทย เจ้าหน้าที่ พลเมืองดี ในประเทศและต่างประเทศที่ช่วยเหลืองานกงสุล” จำนวน 20,000 บาท ให้แก่ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยอิสลาม เมืองมาดีนะห์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคม และแสดงความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ